تاریخچه ورزش شمشیربازی

 • اولین ایرانی در المپیک

  اولین ایرانی در المپیک

  اولین ایرانی در المپیک (1900 پاریس) شمشیر باز بود

  ادامه مطلب...
 • تاریخچه شمشیر و ورزش شمشیربازی اروپایی

  تاریخچه شمشیر و ورزش شمشیربازی اروپایی

  کلمه شمشیر شامل دو بخش شم (دم و ناخن تیز) و شیر( درنده) وهمچنین ازنیام برآوردن و درغلاف فرو بردن معنا شده است. ( در زبان انگلیسی sword ، در فرانسوی cloture و شمشیر بازی fencing). به کارگیری شمشیر در جنگهادرسراسرجهان باستان رواج داشته است ونمیتوان سرزمین خاصی راآغازگر استفاده…

  ادامه مطلب...
 • شمشیربازی در ایران

  شمشیربازی در ایران

  ورزش شمشیربازی برای نخستین بار توسط میر مهدی ورزنده در ایران معرفی و در درالمعلمین ورزش تدریس شد. سپس در مدرسه نظام آن زمان آموزش داده می شد که به تدریج گسترش یافت. در سال 1328 سه نفر از جوانان ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفته بودند با ورزش…

  ادامه مطلب...